Најнови игри

Надежта е мостот што нé води подалеку од губитокот и неуспехот.
Шарлота Греј

Последни коментари