Најнови игри

Кога срцето плаче по тоа што го загубило, душата му се радува на тоа што го нашла.
Непознат автор