Кино претстави


Кино претстави

 

КИНО МИЛЕНИУМ

Адреса: ГТЦ, 1-ви кат, сек. 8 лок. 49; Контакт: 02/3120 389

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (26.06. - 28.06.):

13:00 - АВТОМОБИЛИ 3 (CARS 3)
15:00 - ПОБРЗИ ОД НАЈБРЗИТЕ (OVERDRIVE)
17:30 - МУМИЈА (THE MUMMY)
20:00 - ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ (TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)
22:30 - МОМИНСКА ВЕЧЕР (ROUGH NIGHT)

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (29.06. -  30.06.):

13:00 - ПОДЛИОТ ЈАС 3 (DESPICABLE ME 3) - премиера
15:00 - МОМИНСКА ВЕЧЕР (ROUGH NIGHT)
17:30 - ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ (TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)
20:00 - ALL EYEZ ON ME - премиера
22:30 - КУЌА НА СРЕЌАТА (THE HOUSE) - премиера

САБОТА - НЕДЕЛА (01.07. -  02.07.):

11:00 - АВТОМОБИЛИ 3 (CARS 3)
13:00 - ПОДЛИОТ ЈАС 3 (DESPICABLE ME 3)
15:00 - МОМИНСКА ВЕЧЕР (ROUGH NIGHT)
17:30 - ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ (TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)
20:00 - ALL EYEZ ON ME
22:30 - КУЌА НА СРЕЌАТА (THE HOUSE)

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (03.07. - 05.07.):

13:00 - ПОДЛИОТ ЈАС 3 (DESPICABLE ME 3)
15:00 - МОМИНСКА ВЕЧЕР (ROUGH NIGHT)
17:30 - ТРАНСФОРМЕРИ: ПОСЛЕДНИОТ ВИТЕЗ (TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)
20:00 - ALL EYEZ ON ME
22:30 - КУЌА НА СРЕЌАТА (THE HOUSE)

 

Најнови игри