Препорачано од Facebook

Надежта го гледа невидливото, го допира неопипливото и го остварува невозможното.
Непознат автор