Кино проекции


Кино проекции

 

КИНО МИЛЕНИУМ

Адреса: ГТЦ, 1-ви кат, сек. 8 лок. 49; Контакт: 02/3120 389

 
 

ЧЕТВРТОК (22.10)

16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

ПЕТОК (23.10)

16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

САБОТА (24.10)

11:00 - ТРОЛОВИ: СВЕТСКА ТУРНЕЈА (TROLLS: WORLD TOUR) 90’ – втора категорија
13:30 – СТЕЛА 91’ втора категорија
16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

НЕДЕЛА (25.10)

11:00 - ТРОЛОВИ: СВЕТСКА ТУРНЕЈА (TROLLS: WORLD TOUR) 90’ – втора категорија
13:30 – СТЕЛА 91’ втора категорија
16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

ПОНЕДЕЛНИК (26.10)

16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

ВТОРНИК (27.10)

16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

СРЕДА (28.10)

16:00 – БРИТ-МАРИ БЕШЕ ОВДЕ (BRIT- MARRIE WAS HERE) -97’ 12+, трета категорија
18:00 – СТЕЛА 91’ втора категорија
20:30 – ХОМО -91’ четврта категорија 16+

Најчитани неделава

Најнови игри