Кино претстави


Кино претстави

 

КИНО МИЛЕНИУМ

Адреса: ГТЦ, 1-ви кат, сек. 8 лок. 49; Контакт: 02/3120 389

 
 

СРЕДА (26.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

ЧЕТВРТОК (27.09):

15:00 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )-ПРЕМИЕРА 3D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

ПЕТОК (28.09):

15:00 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )- 3D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

САБОТА (29.09):

11:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ (LUIS AND THE ALIENS)
13:30 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )-2D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

НЕДЕЛА (30.09):

11:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ (LUIS AND THE ALIENS)
13:30 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )-2D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

ПОНЕДЕЛНИК (01.10):

15:00 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )- 3D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

ВТОРНИК (02.10):

15:00 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )- 3D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

СРЕДА (03.10):

15:00 – СМОЛФУТ ( SMALLFOOT )- 3D
17:30 – ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)

Најнови игри