Кино проекции


Кино проекции

 

КИНО МИЛЕНИУМ

Адреса: ГТЦ, 1-ви кат, сек. 8 лок. 49; Контакт: 02/3120 389

 
 

ЧЕТВРТОК  (05.03):

15:00 - ПОРТРЕТ НА ЖЕНАТА ВО ОГНОТ  (Portrait of a Lady on fire) - 121’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

ПЕТОК  (06.03):

15:00 - ПОРТРЕТ НА ЖЕНАТА ВО ОГНОТ  (Portrait of a Lady on fire) - 121’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

САБОТА (07.03):

11:00 - СОНИК СУПЕР ЕЖ (SONIC THE HEDGEHOG) - 109’
13:30 - НАПРЕД (ONWARD) - 102’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’ 
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

НЕДЕЛА  (08.03):

11:00 - СОНИК СУПЕР ЕЖ (SONIC THE HEDGEHOG) - 109’
13:30 - НАПРЕД (ONWARD) - 102’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

ПОНЕДЕЛНИК (09.03):

15:00 - ПОРТРЕТ НА ЖЕНАТА ВО ОГНОТ  (Portrait of a Lady on fire) - 121’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

ВТОРНИК  (10.03):

15:00 - ПОРТРЕТ НА ЖЕНАТА ВО ОГНОТ  (Portrait of a Lady on fire) - 121’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

СРЕДА  (11.03):

15:00 - ПОРТРЕТ НА ЖЕНАТА ВО ОГНОТ  (Portrait of a Lady on fire) - 121’
17:30 - ПОВИКОТ НА ДИВИНАТА (THE CALL OF THE WILD) - 119’
20:00 - НАДВОР ОД ИГРА (THE WAY BACK) - 108’
22:00 - НЕВИДЛИВИОТ ЧОВЕК (THE INVISIBLE MAN) - 110’

Најчитани неделава

Најнови игри