Кино претстави


Кино претстави

 

КИНО МИЛЕНИУМ

Адреса: ГТЦ, 1-ви кат, сек. 8 лок. 49; Контакт: 02/3120 389

 
 

СРЕДА (19.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ (LUIS AND THE ALIENS)
17:30 –МОЕТО КУЧЕ ПАТРИК (PATRICK)
20:00- СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) 3D

ЧЕТВРТОК (20.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 –СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)- ПРЕМИЕРА
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) – 3D

ПЕТОК (21.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

САБОТА (22.09):

11:00 – ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 3: ОДМОРИТЕ ПОЧНУВААТ (HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION)
13:30 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ (LUIS AND THE ALIENS) -ПРЕМИЕРА
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

НЕДЕЛА (23.09):

11:00 – ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 3: ОДМОРИТЕ ПОЧНУВААТ (HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION)
13:30 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ (LUIS AND THE ALIENS)
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

ПОНЕДЕЛНИК (24.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

ВТОРНИК (25.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D

СРЕДА (26.09):

15:00 – ЛУИС И ВОНЗЕМЈАНИТЕ
17:30 - СЛАТКА МАЛА ТАЈНА (A SIMPLE FAVOR)
20:00- ЏОНИ ИНГЛИШ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА (JOHNNY ENGLISH 3)
22:00- ПРЕДАТОР (THE PREDATOR) -3D


 

Најнови игри