Мермерен Комбинат добитник на Националната награда за безбедност и здравје при работа


Мермерен Комбинат добитник на Националната награда за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа му ја додели на Мермерен Комбинат Прилеп Националната награда за добра пракса за безбедност и здравје при работа за 2013 година.

mermeren-kombinat-dobitnik-na-nacionalnata-nagrada-za-bezbednost-i-zdravje-pri-rabota-01

Наградата беше доделена денес на настанот по повод одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа од страна на Меѓународната организација на трудот - Канцеларија Скопје, Македонското здружение за заштита при работа и ILO/CIS Координативниот центар.

Националната награда за Мермерен Комбинат е во категорија на големи претпријатија.

‚‚Оваа награда е од исклучителна важност за нашата компанија. Таа е признание за заедничкото залагање на менаџментот и вработените за обезбедување највисоки безбедносни стандарди при работа. Настојуваме не се само да ги исполниме условите и стандардите за безбедност и здравје при работа поставени од страна на законот, туку истите и да ги надминеме.  Покрај останатото со цел да обезбедиме највиски безбедносни стандарди за нашите вработени, постојано инвестираме во нова опрема која обезбедува подобри услови во однос на  контрола врз бучавата, прашината, вибрациите и физичкиот напор. Компанијата несебично вложува и во континуирана обука на вработените со цел општ развој и подигање на свеста за безбедноста.  Безбедноста на нашите вработени и понатаму останува наш приоритет број еден.‚‚ – изјави Јасна Ажиевска Петрушева - Aдминистративен извршен директор на Мермерен Комбинат по повод врачувањето на наградате.

mermeren-kombinat-dobitnik-na-nacionalnata-nagrada-za-bezbednost-i-zdravje-pri-rabota-02

Мермерен Комбинат АД Прилеп, е глобален лидер во екстракција и преработка на снежно белиот мермер Сивец® . Формиран е во 1946 година и оттогаш дејност му е  експлоатација и преработка на Сивец® кој е регистрирана трговска марка на ситно-грануларен доломитски мермер кој се вади од каменоломите на компанијата, во близина на Прилеп.

Најнови игри

Штом ќе почнеш да веруваш во себе, ќе знаеш како да живееш.
Јохан Волфганг Гете (1749-1832)