ВИДЕО: Компилација со неуспешни обиди: Кога на луѓето не им оди со технологијата

Компилација со неуспешни обиди: Кога на луѓето не им оди со технологијатаКога луѓето ќе се занесат во играње игри, па ќе направат некоја штета во домот, или кога се возбудени околу новиот дрон со кој не знаат да управат и уште многу неуспешни обиди со технологија и игри, на кои нема да издржите да не се насмеете.