ВИДЕО: Зошто речиси никој не го сака својот глас?

Зошто речиси никој не го сака својот глас?Дали знаете како навистина звучи вашиот глас? Можеби кога ќе слушнете снимка од вас, гласот воопшто не ви наликува на вашиот. Но, веројатно тоа е гласот што го слушаат сите други. Се разбира, вие секојдневно го слушате вашиот глас, но другите слушаат нешто сосема поразлично. Но, што е она што ги тера луѓето вистински да го мразат својот глас, особено кога ќе го слушнат на снимка?