ВИДЕО: Синхронизирано (неуспешно) скокање столпчиња

Синхронизирано (неуспешно) скокање столпчиња

И паѓањето, и реакцијата на остнатите се за паметење!