ВИДЕО: Што ќе се случи ако останеме без кислород само 5 секунди?

Што ќе се случи ако останеме без кислород само 5 секунди?Небото ќе стане црно, земјината кора ќе се собере, зградите од бетон би се срушиле, ќе експлодираат сите живи клетки...