ВИДЕО: 72 актерки во 2 минути го раскажуваат животот на жената

72 актерки во 2 минути го раскажуваат животот на женатаЖивотот тече брзо, но ваквите видеа ни ги отвораат очите за она што е навистина важно. Секоја актерка симболизира по една година од животот на жената.