ВИДЕО: Најнеуспешното шутирање, без конкуренција

Најнеуспешното шутирање, без конкуренцијаКога имаш замисла и добар почеток на реализацијата, но... одеднаш се саботираш сам себе и не ни знаеш како.