Новости

Книги

edna-kniga-za-mir-dokaz-deka-biblijata-i-kuranot-sirat-isti-poraki-1.jpg

„Една книга за мир“ – доказ дека Библијата и Куранот шират исти пораки

Ако ги споредите основните принципи на исламот и на христијанството, ќе забележите дека се речиси идентични. И покрај спротивното мислење кое преовладува меѓу луѓето, во светот постојат повеќе нешта кои нѐ поврзуваат отколку што нѐ раздвојуваат.…