CRNOBELO.com


Најнови игри

Постигнал успех оној кој живеел добро, често се смеел и делел многу љубов, кој уживал восхит и љубов од добри луѓе, кој ја исполнил својата улога и својата задача, кој светот го напуштил подобар отколку што го нашол.
Беси А. Стенли

Последни коментари