CRNOBELO.com


Најнови игри

Во борбата помеѓу лагата и вистината, лагата ја добива првата битка, а вистината последната.
Муџибур Рахман