CRNOBELO.com


Најнови игри

Повеќепати го имав истото искуство дека кога на животот ќе му кажеш мирно и решително, но многу решително: „Ти верувам, направи што мораш“, животот има неверојатен начин да одговори на тоа што ти е потребно.
Олга Илин

Последни коментари