CRNOBELO.com


Најнови игри

Никој не може да се врати назад и да почне од почеток, но секој може да почне од сега и да направи сосем нов крај.
Карл Барт