CRNOBELO.com


Најчитани неделава

Најнови игри

Тие што се свртени кон тоа што е всушност пред нив, не оптоварени со минатото, незагрижени за иднината, тие се луѓето кои живеат и најдобро го користат животот.
Албан Гудиер