CRNOBELO.com


Најнови игри

Мислам дека овие тешки времиња ми помогнаа да разберам подобро од порано дека животот е полн со изобилство и убавина и дека многуте работи за кои се грижиме немаат никаква важност.
Исак Динесен (1885-1962)