CRNOBELO.com


Најнови игри

Ако мислиш дека си многу мал за да имаш влијание, пробај да заспиеш со комарец покрај креветот.
Анита Родик (1942-2007)