CRNOBELO.com


Најнови игри

Нашите вистински благослови често доаѓаат во форма на болка, загуба и разочарување, но ако имаме трпение наскоро ќе ја видиме нивната права вредност.
Џозеф Адисон (1672-1719)