CRNOBELO.com


Најнови игри

Напредокот е резултат единствено на тоа што постојат луѓе кои одбиваат да веруваат дека она што тие сметаат дека е правилно, не може да се направи.
Расел Давенпорт