CRNOBELO.com


Најнови игри

Кога една врата на среќата ќе се затвори, друга се отвора - но честопати толку долго гледаме во затворената врата, што не ја гледаме вратата што се отворила за нас.
Хелен Келер (1880-1968)

Последни коментари