CRNOBELO.com


Најнови игри

Ја чувствуваме како што ја чувствуваме топлината на крвта, ја дишеме како што го вдишуваме воздухот, ја носиме во себе како што ги носиме нашите мисли... таа е состојба која не може да се искаже, а се пишува со пет букви...
Ги Де Мопасан (1850-1893)

Последни коментари