CRNOBELO.com


Најчитани неделава

Најнови игри

Најбитно е да го заслужиш својот сопствен пат и нема да појдеш по него сé додека не го заслужиш. Тоа е вистината.
Тина Тарнер