CRNOBELO.com


Најнови игри

Тој што многу размислува пред да превземе некаков чекор, ќе го мине целиот живот на една нога.
Кинеска поговорка