CRNOBELO.com


Најнови игри

Прави онолку добро колку што можеш, со сите средства со кои што можеш, на сите начини на кои што можеш, на сите места на кои што можеш, во секое време кога можеш, на сите луѓе на кои можеш, до кога можеш.
Џон Весли (1703-1791)

Последни коментари