CRNOBELO.com


Најнови игри

Не ме интересира минатото. Ме интересира иднината зошто очекувам таму да го поминам остатокот од животот.
Чарлс Ф. Кетеринг (1876-1958)

Последни коментари