CRNOBELO.com


Најнови игри

Најдобрите и најубавите нешта на светот не можат да се видат ниту да се допрат. Тие мора да се почуствуваат во срцето.
Хелен Келер (1880-1968)