CRNOBELO.com


Најнови игри

Животот раѓа живот. Енергијата создава енергија. Со трошење на себе си човекот станува богат.
Сара Бернар (1844-1923)