CRNOBELO.com


Најнови игри

Секогаш треба да си го одржуваш ветувањето. Сите препреки во животот се јавуваат само заради тоа што некој не го одржал ветувањето.
Шивананда