CRNOBELO.com


Најнови игри

Не е страшно да се умре со неисполнети соништа, страшно е да не се сонува... Не е срамно да не се достигнат ѕвездите, срамно е да се нема ѕвезди за достигнување.
Бенџамин Мејз (1894-1984)