CRNOBELO.com


Најнови игри

Иднината им припаѓа на луѓето кои веруваат во убавината на своите соништа.
Елеонора Рузвелт (1884-1962)