CRNOBELO.com


Најнови игри

Надежта е сама по себе вид среќа, а можеби и најголемата среќа што ја нуди овој живот...
Семјуел Џонсон (1709-1784)