CRNOBELO.com


Најнови игри

Во животот стои цврсто како карпа во морето, без да те обеспокојат или поместат брановите што се креваат.
Хазрат Инајат Хан (1882-1927)