CRNOBELO.com


Најчитани неделава

Најнови игри

Тагата е нашиот најдобар учител. Човекот може да види подалеку низ една солза отколку низ телескоп. Жалоста треба да биде инструктор на мудрите.
Лорд Бајрон (1788-1824)