Најнови игри

Без оглед колку работите изгледаат црни или всушност се, крени го погледот и види ги можностите - секогаш види ги зошто секогаш постојат.
Норман Винсент Пил