Најнови игри

Немој никогаш да пропуштиш виножито или залез на сонцето бидејќи гледаш долу.
Непознат автор