CRNOBELO.com


Најнови игри

Јас сум една од оние личности кои едноставно не можат а да не најдат задоволство во животот, па дури и кога ќе се случи нешто лошо.
Поли Адлер (1900-1962)

Последни коментари