CRNOBELO.com


Најнови игри

Верувам дека сме самите одговорни за изборите кои ги правиме и треба да ги прифатиме последиците од секоја постапка, збор и мисла во текот на нашиот живот.
Елизабет Кублер Рос

Последни коментари