Кели Кларксон, Мараја Кери - кои пејачи и пејачки имаат највисок глас?Талентот на пејачите и пејачките се одредува и според распонот на нивниот глас, односно според тоа колку тонови можат да отпеат. Постојат многу славни со огромен распон на нивниот глас, но малкумина можат да ги отпеат највисоките тонови, кои можат да звучат и како свиркање. Мараја Кери е една од пејачите со најголем распон на гласот – може да отпее дури пет октави. Истовремено, таа спаѓа и во категоријата пејачи со највисок глас и може да отпее тонови од седмата, односно последната октава на клавирот.