Умници, мускули околу ушите – органи и делови од телото кои повеќе не ни требаатЛуѓето сè уште еволуираат и ова дефинитивно нема да биде нашата финална „форма“. Со еволуцијата, ние сме изгубиле многу делови од телото кои сега ни се непотребни. На пример, густите влакна на телото ги топлеле нашите предци, но денес ние немаме потреба од тоа бидејќи знаеме како да користиме оган, односно имаме греење. Сепак, до денес имаме и делови што сме ги наследиле од предците без разлика што не ни се од никаква корист…