Како се затвора автобуската врата?

Најнова технологија на затворање на автобуска врата. Слободно може да почне да се применува и кај нас!