Концепт на паркирање од 1950таКако било замислено паркирањето со помош на задно тркало во 1950 година.