Фатално престигнување

Зошто некои треба да ги оставите да ве престигнат?