Вака се решаваат проблемите во Русија

Што се случува кога ќе му пресечете пат некому во Русија? - Проблем. Еве како се решава тој проблем.