Со автомобил по замрзната река

Нема крај на идиотизмот. На крај заврши во реката.