Сè во името на науката

Ако дрвото го закачиме за колата и се обидеме да го „бутнеме", кој ќе победи, колата или дрвото? :-)