Уште еден лудак на автопат

Ако веќе возиш како идиот, вози кога се празни улиците. Задолжиително изгледаје до крај.