Руската полиција има чудни возила

Или ги тресе криза, па се присилени на вакви зашеди, или пак овој автомобил влијае за помал број на сообраќајни прекршоци :)