Топ кола, баба ја возела

Размислете два пати следен пат кога ќе купувате кола од бабичка :)