Влечејќи еден џип, уништија друг

Не е јасно како само успеаа да го превртат првиот џип.