Во меѓувреме во Романија

Вози деца на автопат во отворен багажник!