Опа, некој ќе лета од работа

Само малку логика требаше, за да претпостави дека ќе се преврти.