Совет за пешаци: Добра реакција ќе ви го спаси животот

Неверојатно успеа да помине неповреден.