Одмазда на изневерена девојка

Со чекан му го прави сол автомобилот како одмазда за неверството