Најнови игри

Сета човечка мудрост е собрана во двата збора: чекање и надеж.
Александар Дима (1824-1895)