ВИДЕО: Каква штета имаат направено најужасните туристи на светот?

Каква штета имаат направено најужасните туристи на светот?Во Египет се некои од најстарите храмови на светот. Еден од нив е The Temple of Luxor. Дали ви се верува дека едно дете се обиде да ги измени хиероглифите стари илјадници години? Погледнете каква штета имаат предизвикано некои од најужасните туристи во светот!