CRNOBELO.com


Најнови игри

Сите големи нешта се едноставни и најчесто се изразуваат со еден збор: слобода, правда, чест, должност, милост, надеж.
Сер Винстон Черчил (1874-1965)

Последни коментари