CRNOBELO.com


Најнови игри

Нема друг пат до успехот освен оној преку јасна и цврста цел. Ништо не може да ја замени. Целта е вечниот предуслов на успехот.
Теодор Мангер