CRNOBELO.com


Најнови игри

Нежноста и љубезноста не се знаци на слабост и очајание, туку манифестација на сила и решителност.
Халил Џубран (1883-1931)