CRNOBELO.com


Најнови игри

Да се исполни времето - тоа е среќа. Да се исполни времето и да не се остави простор за каење или одобрување.
Ралф Валдо Емерсон (1803-1882)

Последни коментари