CRNOBELO.com


Најнови игри

Доколку имаш намера да зборуваш, секогаш запрашај се - точно ли е, неопходно ли е, добро ли е?
Гаутама Буда (563-483 пр.н.е.)

Последни коментари